Start Återblick Kontakt Om Tysslingedagen

Sökformulär

 

TD_webb_bild_med-text-2017.jpg

Regler

 

Regler för utställare

Geografisk gränsdragning

För att kunna ställa upp som utställare på Tysslingedagen måste man vara bosatt eller ha sin verksamhet i gamla Tysslinge kommundel. Rånnesta och Nytorps bygdegård, som har utställare från vårt område, har dispens från gränsdragningen.

Innehåll

Kultur, konst och hantverk från Tysslingebygden av egen tillverkning. Utställning som på något vis har historiskt förankring i bygden. Ej importerat material eller "Loppis". Stationsföreståndaren ansvarar för att detta följs.

Stationsnamn mm

Stationsnamnet anges med adress. Man är utställare med personnamn/föreningsnamn eller företagsnamn.

Trycksaker

Folder, affisch och annons kommer, av kostnadsskäl och utrymmesskäl att ha ett begränsat utrymme för information (max 25 tecken). Det finns större möjligheter att ”blomma ut” med mer text på hemsidan, dock med ett visst begränsat antal tecken (max 300 tecken).

Avgift

Avgift per utställare och utställningsplats: 200 kr. Inbetalning sker till bankgiro 274-3177.