Start Återblick Kontakt Om Tysslingedagen

Sökformulär

 

TD_webb_bild_med-text-2017.jpg

Stipendium

Utdelning av Örebro Sparbanks jubileumsfonds

 

kulturstipendium för 2004

Motivering för stipendiekommitténs beslut

Konstnär Inga-Lill Zetterman, Tysslinge tilldelas jubileumsfondens kulturstipendium om 10 000 kronor som en erkänsla för sitt breda konstnärskap som omfattar arbeten i olja och akvarell, textilarbeten, konsthantverk, halmslöjd, träsnideri, m. m.

Vi vill premiera Inga-Lill Zetterman även för hennes enträgna arbete och insats för att skapa och vidmakthålla den populära Tysslingedagen i maj varje år samt för hennes engagemang i syfte att lära ut olika grenar av sitt konstnärskap till även andra intresserade och kanske blivande konstnärer.

Vi önskar pristagaren fortsatt framgång i sina olika former av konstnärskap.

Örebro den 3 mars 2004

Stipendiekommittén

Margareta Johansson Sven Karlsson Kenth Harryson
Örebro kommun FöreningsSparbanken Örebro läns landsting