Vad är Tysslingedagen?

Välkommen till den vackra Tysslingebygden och dess rika konst-, kultur- och hantverksliv. Tysslingedagen är en dag då bygden visar upp sig från sin bästa sida! Denna konst- kultur- och hantverksrunda infaller alltid på Kristihimmelfärdsdagen varje år.

Vilka jobbar med Tysslingedagen?

Vi i arbetsgruppen är ett glatt gäng med olika erfarenheter och kunskaper. Några av oss i arbetsgruppen är utställare och några av oss är medlemmar i Tysslinge företagare. Vi jobbar ideellt i den här gruppen och den insats vi gör och den tid vi lägger ner gör vi för att vi gillar Tysslingedagen och vill hålla den vid liv.

Bakgrund

Tysslingedagen startade 20 maj 1993 av Tysslinge kulturgrupp (KDN) och Tysslinge hembygdsförening. 2008 tog Lions Club Kilsbergen över det administrativa ansvaret för Tysslingedagen. Efter 10 år lämnar de med varm hand över ansvaret till Tysslinge företagarförening.